วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่ "เอเวอร์เรสต์"

             ตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปี  หลายคนจะมีโปรแกรมที่ไปเที่ยวผักผ่อนช่วงใกล้สิ้นปีนี้   ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย   พูดถึงอากาศเย็นก็คงจะนึกถึงภาคเหนือ  คิดถึงอากาศดีๆ  หนาวเย็นบนยอดดอยสูงที่สุดของประเทศไทย  ก็คือ  "ดอยอินทรานนท์"  ส่วนภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  "ข่ากาโบราซี"  ซึ่งอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศพม่า  ส่วนภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือ อะไรนั้น
หลายคนคงจะตอบมาอย่างมั่นใจ 100% ว่า "เอเวอร์เรสต์"เป็นคำตอบที่ ผิด!!!


ที่ถูกต้องคือ "มัวนาเคีย" ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนหมู่เกาะฮาวาย

          ยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทลูกนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,206 เมตร แต่เมื่อวัดจากตีนเขาซึ่งอยู่ที่ระดับพื้นดินใต้ทะเลจะสูงถึง 10,200 เมตร ซึ่งสูงกว่าภูเขาเอเวอร์เรสต์ประมาณ 1,200 เมตร
          ถ้าว่ากันด้วยเรื่องภูเขาแล้ว ข้อตกลงที่ยอมรับกันในปัจจุบันคือ คำว่า "สูงสุด" จะหมายถึงการวัดจากระดับน้ำทะเลไปจนถึงยอดเขา ส่วนคำว่า "มีความสูงที่สุด" จะหมายถึงการวัดจากตีนเขาไปจนถึงยอดเขานั่นเอง  ดังนั้นในขณะที่เอเวอร์เรสต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกที่ระดับ 8,848 เมตร มันกลับไม่ใช่ภูเขาที่มีความสูงที่สุดแต่อย่างใด
          บางคนแย้งว่า ภูเขาคิลิมันจาโร ในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งมีความสูง 5,895 เมตร นั้นสูงกว่าภูเขาเอเวอร์เรสต์ เพราะว่ามันตั้งอยู่ตรงกลางที่ราบของทวีปแอฟริกา ในขณะที่เอเวอร์เรสต์นั้นเป็นเพียงหนึ่งในยอดเขาหลายๆ ยอดที่โผล่ออกมาจากฐานขนาดมหึมาของเทือกเขาหิมาลัย... ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาที่สูงที่สุดในโลกอันดับรองลงมาอีก 13 ลูก


ผู้โพสต์รุ่งนภา